Cài đặt R và RStudio trên Ubuntu 14.04

maxresdefault

# Download and Install R
sudo add-apt-repository ‘deb https://ftp.ussg.iu.edu/CRAN/bin/linux/ubuntu trusty/’
sudo apt-get update
sudo apt-get install r-base
sudo apt-get install r-base-dev

# Download and Install RStudio
sudo apt-get install gdebi-core
wget https://download1.rstudio.org/rstudio-1.0.143-amd64.deb
sudo gdebi rstudio-1.0.143-amd64.deb
rm rstudio-1.0.143-amd64.deb

Một số lưu ý về phiên bản của R và RStudio:

  • Bản hiện tại của R trên Ubuntu là 3.0.2
  • Bản hiện tại của RStudio trên Ubuntu là rstudio-1.0.143-amd64.deb và yêu cầu R 2.11.1 trở lên
  • rstudio-1.0.44-amd64 yêu cầu R nhỏ hơn 2.0.0
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s