PostgreSQL Vacuuming

Trong hệ điều hành đa nhiệm, khái niệm daemon ám chỉ các process chạy nền (background process). Mỗi daemon sẽ perform một vài hành động cụ thể tại một thời điểm được xác định trước hoặc để đáp lại event cố định nào đó. Khi làm việc với PostgreSQL, có thể bạn đã gặp autovacuum […]

Lý do khiến Uber chuyển từ Postgres sang MySQL

Introduction Mới đầu, Uber sử dụng ứng dụng backend nguyên khối được viết bằng Python và sử dụng Postgres để nhất quán dữ liệu. Sau một thời gian, cấu trúc của Uber đã có sự thay đổi rõ rệt, sang mô hình microservices và các data platform mới. Đặc biệt, trong nhiều trường hợp dùng đến […]

JSON và ARRAY trong PostgreSQL

I. JSON trong 9.2 Kiểu dữ liệu JSON xuất hiện lần đầu trong PostgreSQL 9.2 về cơ bản là một cột text được gắn cờ như dữ liệu JSON để xử lý thông qua một parser. Trong 9.2, bạn có thể chuyển các dòng và mảng trong json và cho mọi thứ khác bằng cách […]