OldSQL vs NoSQL vs NewSQL

OldSQL CSDL SQL truyền thống đã tồn tại hàng thập kỉ và có mặt gần như ở mọi app chúng ta sử dụng ngày nay. Nếu bạn triển khai app với hiệu suất tương đối thì điều đó là tuyệt vời, khỏi phải thay CSDL mới. Việc thay đổi CSDL không chỉ tốn công sức mà còn […]