PostgreSQL Vacuuming

Trong hệ điều hành đa nhiệm, khái niệm daemon ám chỉ các process chạy nền (background process). Mỗi daemon sẽ perform một vài hành động cụ thể tại một thời điểm được xác định trước hoặc để đáp lại event cố định nào đó. Khi làm việc với PostgreSQL, có thể bạn đã gặp autovacuum […]

Lý do khiến Uber chuyển từ Postgres sang MySQL

Introduction Mới đầu, Uber sử dụng ứng dụng backend nguyên khối được viết bằng Python và sử dụng Postgres để nhất quán dữ liệu. Sau một thời gian, cấu trúc của Uber đã có sự thay đổi rõ rệt, sang mô hình microservices và các data platform mới. Đặc biệt, trong nhiều trường hợp dùng đến […]

JSON và ARRAY trong PostgreSQL

I. JSON trong 9.2 Kiểu dữ liệu JSON xuất hiện lần đầu trong PostgreSQL 9.2 về cơ bản là một cột text được gắn cờ như dữ liệu JSON để xử lý thông qua một parser. Trong 9.2, bạn có thể chuyển các dòng và mảng trong json và cho mọi thứ khác bằng cách […]

OldSQL vs NoSQL vs NewSQL

OldSQL CSDL SQL truyền thống đã tồn tại hàng thập kỉ và có mặt gần như ở mọi app chúng ta sử dụng ngày nay. Nếu bạn triển khai app với hiệu suất tương đối thì điều đó là tuyệt vời, khỏi phải thay CSDL mới. Việc thay đổi CSDL không chỉ tốn công sức mà còn […]

Cài đặt R và RStudio trên Ubuntu 14.04

# Download and Install R sudo add-apt-repository ‘deb https://ftp.ussg.iu.edu/CRAN/bin/linux/ubuntu trusty/’ sudo apt-get update sudo apt-get install r-base sudo apt-get install r-base-dev # Download and Install RStudio sudo apt-get install gdebi-core wget https://download1.rstudio.org/rstudio-1.0.143-amd64.deb sudo gdebi rstudio-1.0.143-amd64.deb rm rstudio-1.0.143-amd64.deb Một số lưu ý về phiên bản của R và RStudio: Bản hiện tại của R trên Ubuntu […]